ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Reisvoorwaarden

1. Reserveren

Je kunt een reis reserveren via ons e-mailadres info@travelbymaroc.com

Ook is het mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen. De telefoonnummers vind je op onze website. Krijg je geen contact op het Nederlandse telefoonnummer dan zijn wij op het Marokkaanse nummer bereikbaar.

Wij stellen in overleg met jou een reisprogramma op aan de hand van je wensen en de door jou opgegeven aankomst- en vertrekdata.

2. Wijziging reisprogramma

Nadat de reisovereenkomst is gesloten en het reisprogramma door onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast, zullen wij in overleg met jou tot een nieuw reisprogramma komen. De reissom zal daarop worden aangepast.

Als het karakter van de reis door deze wijziging dusdanig is veranderd en wens je af te zien van het voorgestelde nieuwe programma dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren.

Mocht je nadat de reisovereenkomst is gesloten een verandering in het reisprogramma willen doorvoeren, kan dat kosteloos. De reissom wordt dan op het gewijzigde programma aangepast.

3. Last minute

Als je twee weken voor vertrek reserveert dan brengen wij 25,00 euro last minute kosten in rekening. De aanvraag wordt dan met spoed behandeld.

4. Betaling

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst, dien je een aanbetaling te doen van 20% van de reissom. De aanbetaling dient een week na factuurdatum in ons bezit te zijn. De rest van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek naar ons te zijn overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling stellen wij je schriftelijk in gebreke. Je hebt dan een week om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling uitblijft, annuleren wij de overeenkomst een week nadat wij je schriftelijk in gebreke hebben gesteld. Wij brengen je daarvoor wel de verschuldigde annuleringskosten in rekening.

Boek je een pakketreis dan valt deze onder STO-reisgarantie. Voor deze reizen betaal je niet aan ons, maar aan SDCE.  Mochten wij failliet gaan of terecht komen in surseance van betaling gaat het door jou betaalde bedrag naar Stichting Take Over (STO). STO zorgt ervoor dat een juiste financiĆ«le afwikkeling met jou plaatsvindt.

Voor een transactie naar SDCE brengen wij 12,00 euro fee in rekening en wordt bij de reissom opgeteld. Zie voor informatie hierover en werkwijze bij het hoofdstuk over STO-reisgarantie.

5. Documenten en inentingen

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan en regelen van eventuele inentingen voor de gekozen reisbestemming.

Indien je de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van de hierboven genoemde zaken, zijn de daardoor ontstane gevolgen geheel voor jouw eigen risico en rekening.

6. Annulering

Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden.

Indien jij een annuleringsverzekering hebt en een geldige reden hebt om de reis te annuleren dan krijg je de gemaakte kosten terug van jouw verzekering.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd aan Travelbymaroc.

  • Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;
  • Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Je dient de annulering zo spoedig mogelijk door te geven per email. Als annuleringsdatum geldt de dag waarop je de mail naar info@travelbymaroc.com hebt verzonden.

In die gevallen waarin het reizen tijdens het verblijf ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, of (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

7. Klachten en complimenten

Vanzelfsprekend proberen wij jouw reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Ondanks dat kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Vertel het ons direct dan kunnen wij samen tot een oplossing komen. Wij kunnen hiervan leren voor verdere boekingen.

Bent je tevreden laat het ons ook weten.